Visie

Stichting Villa wenst voor hun bewoners een zo natuurlijk mogelijke overgang van de thuissituatie naar de woonsituatie. De jonge bewoners krijgen, net als hun valide leeftijdgenoten, de kans om “uit te vliegen” en op een eigen plek te wonen. Een leven waarin relaties en sociale activiteiten mogelijk zijn.

Daarbij is het van belang dat zij invloed kunnen uitoefenen op aspecten in hun persoonlijke- en gezamenlijke levenssfeer. Daarbij hoort ook het mee beslissen bij aanname van nieuwe medebewoner en personeel. Doorgroeien naar een zo groot mogelijke staat van zelfstandigheid is uitgangspunt.

Ouders/verzorgers hebben sinds de opzet van de woonvorm een grotere mate van regie in een bestuurlijke vorm. In de toekomst zal deze rol verder verschuiven naar de rol van ondersteunende en adviserende ouder.