Meer informatie

Stichting Villa is in het leven geroepen door een groep ouders van jongeren met een beperking.

Zij hebben een gezamenlijk toekomstdoel voor hun kinderen voor ogen: leven in een huiselijke omgeving die geïntegreerd is in een woonwijk, met inspraak op de keuze van huisgenoten, onder professionele begeleiding en met een zinvolle dagbesteding buiten de woonvorm, waarbij de ouders/verzorgers een grote mate van inspraak zullen blijven nastreven als het gaat om de zorg en ontwikkeling van hun kind.

De oprichtingsdatum van Stichting Villa is 6 november 2002. De Villa wordt bewoond vanaf november 2011, met 24-uurs zorg. De locatie is gerealiseerd in de Weidevenne binnen de  gemeente Purmerend, gebouwd door Woningbouwvereniging Intermaris. Hier is een villabouw impressie van de bouw. De startende groep van 8 jongeren (heden 5 meisjes/3 jongens) kende elkaar voor een deel al  van de Mytylschool Heliomare. De groep varieert  in handicap van lichamelijk tot meervoudig complex. Drie bewoners zijn rolstoel gebonden. Twee zijn niet-sprekend. Voor nieuwe belangstellenden houden we een wachtlijst aan.

Bij het realiseren van woonvorm “Villa” werd gestreefd naar “scheiden woon/zorg”. Zorgverlener s’ Heerenloo houdt zich voornamelijk bezig met de zorgverlening aan de bewoners in nauwe samenwerking met de ouders. Alle zaken die met het wonen te maken hebben, worden door de ouders/verzorgers in eigen beheer gehouden. De te financieren kosten worden uit verschillende inkomstenbronnen voldaan. De vaste lasten die gepaard gaan met het wonen, worden voldaan uit de uitkering (Wajong) of salaris van  de verschillende bewoners, de bijdrage van de ouders en te verkrijgen subsidies.

De ingekochte zorg wordt gefinancierd uit de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) van de gezamenlijke bewoners. De inrichting van en aanpassing van de woonvorm, is gefinancierd uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (v.w.b. individuele aanpassingen). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eigen ruimte voor rekening van de betreffende bewoner komt en voor de algemene ruimtes sponsors en fondsen aangeschreven zijn.