stichtingvilla_logo

Stichting Villa

Slide background

Stichting Villa “Hun plek onder de zon”

stichtingvilla_logo

Stichting Villa is in het leven geroepen door een groep ouders van jongeren met een beperking.
Zij hebben een gezamenlijk toekomstdoel voor hun kinderen voor ogen: leven in een huiselijke
omgeving die geïntegreerd is in een woonwijk, met inspraak op de keuze van huisgenoten,
onder professionele begeleiding en met een zinvolle dagbesteding buiten de woonvorm,
waarbij de ouders/verzorgers een grote mate van inspraak zullen blijven nastreven.

De oprichtingsdatum van Stichting Villa is 6 november 2002. De Villa wordt bewoond vanaf november 2011, met 24-uurs zorg. De locatie is gerealiseerd in de Weidevenne binnen de  gemeente Purmerend, gebouwd door Woningbouwvereniging Intermaris. De startende groep van 8 jongeren (heden 5 meisjes/3 jongens) geboren tussen 1985 en 1990 kende elkaar voor een groot deel al  van de Mytylschool Heliomare. De groep varieert  in handicap van lichamelijk tot meervoudig complex. Vier jongeren zijn (min of meer) rolstoel gebonden. Twee jongeren zijn niet-sprekend.

Bij het realiseren van woonvorm “Villa” werd gestreefd naar “scheiden woon/zorg”. De uiteindelijk geselecteerde zorgverlener
s’ Heerenloo houdt zich dus ook strikt bezig met de zorgverlening aan de bewoners, onder nauw toezicht van de ouders. Alle
zaken die met het wonen te maken hebben, worden door de ouders/verzorgers in eigen beheer gehouden. De te financieren
kosten, worden uit verschillende inkomstenbronnen voldaan. De vaste lasten die gepaard gaan met het  wonen, worden voldaan
uit de uitkering (Wajong) of salaris van  de verschillende bewoners, de bijdrage van de resp. ouders en te verkrijgen subsidies.
De ingekochte zorg wordt gefinancierd uit de Persoonsgebonden Budgetten (PGB) van de gezamenlijke bewoners. De inrichting
van en aanpassing van de woonvorm, is gefinancierd uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (v.w.b. individuele aanpas-
singen). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eigen ruimte  voor rekening van de betreffende bewoner komt en voor
de algemene ruimtes sponsors en fondsen aangeschreven zijn.

Bezoekadres:

Saarland 43

1448 JN Purmerend

Correpondentieadres:

Dom Helder Camarastraat 150

1447 ZN  Purmerend

Helpt u onze droom behouden?
Word lid van Villa Club van 100!